Valpplanering

Planering för 2020 (om allt går enligt planerna):

  1. Greta och Louis fick tre hanar. Alla är sålda.

  2. Alma och Leo beräknar vi att para under våren eller sommaren, med uppskattad leverans under senare delen av hösten. 

  3. Vi beräknar att para Daimi med Batisto i september eller oktober. Valpar i början av december med leverans tio veckor efter födseln.

  4. Titti och Senato beräknas paras i oktober eller november med valpfödsel i januari. Leverans sker tio veckor efter det.